Kategorie
Informacje

Przykładowy program Misji

Przykładowy program Misji:

„W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój a człowiek szczęście”  św. Jan Paweł II

przykładowa data

SOBOTA

Rozpoczęcie Misji

 • 17:30   Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie (Litania do Wszystkich św i Hymn do Ducha św)
 • 18:00   Uroczysta Msza św. na rozpoczęcie Misji Parafialnych (formularz i czytania z Niedzieli Miłosierdzia)
 • 21:00 Apel MisyjnyPrzykładowy program Misji

NIEDZIELA

Bóg jest MIŁOŚCIĄ

Msze święte: (w/g zwyczaju parafii)

 • 15:00 Nabożeństwo w Godzinie Miłosierdzia (jeśli jest taka możliwość, to w niedzielę na cmentarzu)
 •  Gorzkie Żale  (w/g zwyczaju parafii)
 • 21:00 – Apel misyjny

Od poniedziałku: Różaniec (jedna tajemnica) 15 minut przed każdą Mszą św. i wprowadzenie do Mszy św.

PONIEDZIAŁEK

UFNOŚĆ– nasza odpowiedź na miłość Boga

 • 9:00 Msza święta z nauką misyjną
 • po Mszy św nauka dla małżonków i rodziców czI
 • 15:00 Godzina Miłosierdzia
 • 16:30 Nauka dla dzieci (bez Mszy św)
  18:00 Msza św. z nauką misyjną
 • po Mszy św nauka dla małżonków i rodziców czI
 • 20:00 Spotkanie dla młodzieży gimnazjalnej i starszej (bez Mszy św)
 • 21:00 Apel misyjny

WTOREK

POKUTA – droga do Miłosierdzia Bożego (dzień spowiedzi w środę)

 • 9:00 Msza święta z nauką misyjną, na zakończenie Mszy św. Nabożeństwo przebłagalne (krótkie)
 • po Mszy św nauka dla małżonków i rodziców czII
 • 15:00 Godzina Miłosierdzia
 • 16:30 Nauka dla dzieci (bez Mszy św)
 • 18:00 Msza święta z nauką misyjną, na zakończenie Mszy św. Nabożeństwo przebłagalne (krótkie)
 • po Mszy św nauka dla małżonków i rodziców czII
 • 20:00 Droga Krzyżowa dla młodzieży i starszych (w kościele)
 • nie ma Apelu

NA MISJACH DO ŚRODY NIE SPOWIADAMY!!!

ŚRODA

[Dzień spowiedzi (spowiadają zaproszeni kapłani, najlepiej godzinę lub pół godz przed Mszą św)]

Przed południem: SAKRAMENT CHORYCH dźwiga i zbawia. Udzielenie sakramentu chorych. (ewentualne odwiedziny u chorych w domach w piątek – lub czwartek i/lub sobotę – przed południem; w dużych parafiach odwiedzamy zazwyczaj tylko chorych zgłoszonych i nie objętych stałą opieką duszpasterską)

 • 9:00 Msza święta z nauką dla starszych i chorych i udzieleniem Sakramentu chorych
 • Po południu: KOMUNIA ŚW. zjednoczenie serc w miłości
 • 15:00 Godzina Miłosierdzia
 • 16:30 Spowiedź i nauka dla dzieci (bez Mszy św)
  18:00 Msza święta z nauką ogólną
 • po Mszy św udzielenie Sakramentu chorych tym, którzy nie mogli przyjść rano
 • 20:00 Spowiedź i spotkanie dla młodzieży gimnazjalnej i starszej (bez Mszy św)
 • 21:00 Apel misyjny

CZWARTEK

EUCHARYSTIA – ofiara Krzyża i szczyt Miłosierdzia Bożego dla nas

 • 9:00 Msza św. z nauką misyjną na zakończenie wystawienie NS i Litania do Miłosierdzia Bożego
 • 15:00 Godzina Miłosierdzia
 • 16:30 Mszy św dla dzieci
 • 18:00 Msza św. z nauką misyjną na zakończenie wystawienie NS i Litania do Miłosierdzia Bożego
 • 20,00 Msza św dla młodzieży gimnazjalnej i starszej
 • 21:00 Apel misyjny

Dzieci i młodzież zapraszamy też na Msze w piątek i sobotę (całymi rodzinami)

PIĄTEK

MIŁOSIERDZIE OKAZYWANE LUDZIOM W RÓŻNYCH POWOŁANIACH; kapłańskim, zakonnym, małżeńskim i samotnym. (Odnowienie ślubów małżeńskich na każdej Mszy św.
(przychodzimy całymi rodzinami)

 • 9:00 Msza św. z nauką misyjną i odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich
 • po Mszy św Droga krzyżowa
 • 15:00 Godzina Miłosierdzia
 • 18:00 Msza święta nauką misyjną i odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich
 • 19:30 Droga krzyżowa ulicami parafii
 • nie będzie Apelu

SOBOTA

ZAWIERZENIE MIŁOSIERDZIU BOŻEMU PARAFII I RODZIN

(przychodzimy całymi rodzinami; poświęcenie obrazów i błogosławieństwo rodzin obrazami)

 • 9:00 Msza św. z nauką misyjną
 • 15:00 Godzina Miłosierdzia
 • 18:00 Msza św. z nauką misyjną
 • 21:00 Apel misyjny

NIEDZIELA

 • POSYŁAM WAS (zakończenie Misji)
 • Msze św. w/g zwyczaju parafii
 • (po Sumie Nabożeństwo pod Krzyżem Misyjnym i kończymy Misje)

W czasie Misji rozprowadzam obrazy “Jezu Ufam Tobie